પાકિસ્તાનમાં મોટો વિમાન દુર્ઘટના, વિમાન રહેણાંક વિસ્તારમાં પડ્યું, 98 લોકો સવાર હતા

પાકિસ્તાનમાં મોટો વિમાન દુર્ઘટના બની છે. લાહોરથી કરાચી જતી પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ ફ્લાઇટ અકસ્માતનો શિકાર બની હતી. પાકિસ્તાની મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આ અકસ્માત કરાચી એરપોર્ટ નજીક થયો હતો. લાહોરથી કરાચી જતી ફ્લાઇટ અકસ્માતમાં અનેક મકાનોમાં આગ લાગી હતી.
પાકિસ્તાનમાં મોટો વિમાન દુર્ઘટના બની છે. લાહોરથી કરાચી જતી પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ (પીઆઈએ) ફ્લાઇટ અકસ્માતનો શિકાર બની હતી. પાકિસ્તાની મીડિયા અનુસાર વિમાન કરાચી એરપોર્ટના રહેણાંક વિસ્તારમાં પડ્યું હતું. વિમાન પડતાં ઘણા ઘરોમાં આગ લાગી હતી. કરાચીમાં ઉતરતા પહેલા અકસ્માત થયો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિમાનમાં 98 મુસાફરો હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *